AGRI Nova Science Turc

AGRI nova Science

AGRI nova Science, bitki besleme ürünlerinin araştırılması, üretimi ve dağıtımı konusunda uzmanlaşmış bir şirkettir.

AGRI nova Science, distribütörleri aracılığıyla çiftçilere üstün kaliteli ürünler sunmaktadır. İnovasyon sayesinde yirmiden fazla ülkedeki çiftçiler çiftliklerinin verimliliğini önemli ölçüde artırmayı başardı.

Şirketin temel direklerinden biri araştırmadır. AGRI nova Science, Ar-Ge+i departmanı sayesinde ürünlerini çiftçilerin ihtiyaçlarına göre uyarlayabilmiş ve böylece daha iyi bir hizmet sunmuştur.

AGRI nova Science, başlangıcından itibaren Toplam Kalite sistemini kurmuştur. Bu sistem, günlük olarak gerçekleştirilen kapsamlı kontroller yoluyla ürünlerinin sürekli iyileştirilmesinden oluşur. Ayrıca, bağımsız uzmanlar tarafından periyodik olarak denetlenerek çevreye saygı ilkesine sahiptir.

KURUMSAL KİMLİK

AGRI nova Science’ın misyonu, çiftçilerin çiftliklerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için araştırma yapmak ve ürünler yaratmaktır.

AGRI nova Science’ın vizyonu, bitki besleme sektöründe sadece son müşterisi tarafından değil, aynı zamanda tedarikçileri ve distribütörleri tarafından da ideal bir müttefik olarak algılanmaktır.

AGRI nova Science’ın eylem ve davranışlarına ilişkin DEĞERLER, rehber şunlardır:

Mükemmellik: AGRI nova Science’ın hedefi her yönden mükemmelliktir.

İnovasyon: Ar-Ge+i departmanı aracılığıyla, araştırdığı ve pazarladığı tüm ürünlerde günlük olarak yenilik yapmaya çalışır.

Güven: AGRI nova Science’ın başarısının büyük bir kısmı müşterileri, distribütörleri ve tüm çalışanları ile karşılıklı güvene dayanmaktadır.

Adaptasyon: Sürekli çaba sayesinde AGRI nova Science, müşterilerinin her birinin durumuna uyum sağlamayı ve onlara özel bir hizmet sunmayı başardı.

Liderlik: İnsanların her gün ellerinden gelenin en iyisini vermek için ilham almaları.

Ürünler: çevreye saygılı ve gıda güvenliğini garanti eden.

Sosyal sorumluluk: Nüfusun artan beslenme ihtiyaçlarını karşılayan daha fazla gıda üretilmesine yardımcı olun.

Kirlilik önleme: piyasaya sürülen ambalajların, atıkların ve atmosferik emisyonların yönetiminin sürekli iyileştirilmesi yoluyla.

Yasal gerekliliklere ve AGRI nova Science’ın abone olduğu diğer şartlara uygunluğun gözetilmesi.

Quantum engorde

QUANTUM

QUANTUM, mikrogranüle formda sunulan çözünür bir NPK gübresidir. Biyouyarıcı faktörler, etilendiamin tetraasetik asidin (EDTA) disodyum tuzu ile şelatlı mikro elementler ile zenginleştirilmiştir.

QUANTUM bitki tarafından kolayca emilir ve onu hemen metabolize edebilmektedir. Hücresel solunum süreçlerinde aktivatör olarak görev yapar ve çok sayıda enzimin aktif konformasyonunu sağlar. Fotosentez sonucu oluşan ürünlerin floem yoluyla taşınmasını ve organlara dağılımını düzenler. Sonuç olarak, uygulamasının sonuçları, daha büyük vejetatif gelişme veya stres zamanlarında daha belirgindir.

QUANTUM meyve dolgunluğunu ve yağlanmasını iyileştirir, protein ve nişasta sentezini kolaylaştırır (artırılmış ºBrix). Aynı şekilde meyvelerin olgunlaşmasını kolaylaştırır, renklenmelerini vurgular ve raf ömürlerini azaltmaz.

Quantum Flower

QUANTUM FLOWER

QUANTUM FLOWER özel çiçeklenme, bitkisel kaynaklı proteinlerin hidrolizinden elde edilen amino asitleri içeren bir NPK gübresidir. Şelatlı mikro elementler, etilendiamintetraasetik asidin (EDTA) disodyum tuzu ve biyostimulan faktörler ile zenginleştirilmiştir. Mikrogranül formda sunulmaktadır.

QUANTUM FLOWER özel çiçeklenme, bitkinin çiçeklenme ve meyve tutumu ile ilgili fizyolojik süreçlerini uyarır. Bu gübre ile çiçeklenme teşvik edilir, daha fazla tarımsal ilgiye sahip çiçekler elde edilir ve sonuç olarak mükemmel organoleptik özelliklere sahip daha kaliteli meyveler elde edilir.

QUANTUM FLOWER özel çiçeklenme, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekinlerin gelişmesini ve ayrıca don, su stresi ve/veya bitki sağlığı tedavileri nedeniyle zayıflamış bitkilerin toparlanmasını destekler. Önemli anlarda protein sentezini ve meristematik aktiviteyi kolaylaştırır. Bitkinin sertliğini arttırır ve tohum oluşumuna müdahale eder.

Quantum Root

QUANTUM ROOT

QUANTUM ROOT özel köklü, bitki kökenli amino asitler, etilendiamintetraasetik asidin (EDTA) disodyum tuzu ile şelatlı mikro elementler ve bitkiler için biyostimülan faktörler içeren bir NPK gübresidir.

QUANTUM ROOT özel köklü, köklenmeyi, kök gelişimini ve mikorizalaşmayı destekler. Bu gübrenin kullanımı ile besinlerin asimilasyonu daha fazladır ve protein sentezi daha hızlıdır. Ek olarak, bitkilerin kazanılmış immünolojisini uyarır, böylece stres durumlarına (zararlılar, hastalıklar, kuraklık vb.) karşı dirençleri azalır. güçlendirilmiş.

Özel köklü QUANTUM ROOT, daha fazla vejetatif büyüme sağlar ve bitkilerin direncini arttırır, bu da daha yüksek üretken performans anlamına gelir.

algimax

ALGIMAX

ALGIMAX, makro (Mg ve S) ve mikro besinler (B ve Mo) ile zenginleştirilmiş konsantre yosun özü bazlı bir kremdir.

Detaylandırılmasında, tüm aktif ve çözünür bileşenleri koruyan işlemler kullanılır. Böylece hemen kullanılabilirler. Oldukça konsantre bir sıvı çözelti olarak gelir.

ALGIMAX, şiddetli kimyasal işlemler veya olumsuz hava faktörleri gibi kritik durumlarda bitki stresini azaltır. Bitkilerin çiçeklenme ve meyve tutumu gibi temel fizyolojik süreçlerini iyileştirir.

ALGIMAX, meyvelerin yaprak kütlesini, verimini ve kalitesini, homojenliğini ve erkenciliğini artırır. Tüm bu nedenlerle ALGIMAX ile en rekabetçi pazarlara erişebilen mükemmel kalitede bir hasat elde edilir.

SİLİSEC K

SILISEC K, yüksek çözünürlüğü ile karakterize edilen potasyum silikat bazlı konsantre bir sıvı gübredir.

Yapraktan uygulanan SILISEC K, kütikül üzerinde higroskopik özelliklere sahip olmanın yanı sıra, mahsulü olası bir enfeksiyondan koruyan bir bariyer oluşturan ince bir silikon tabakası oluşturur.

Fertigasyonda uygulanan SILISEC K emildikten sonra hücre duvarlarında amorf bir formda biriktirilir, duvarın mekanik özelliklerine katkıda bulunur, sertliğini ve elastikiyetini iyileştirir, böylece mahsulü olası enfeksiyonlara karşı korur.

SILISEC K bitki terlemesini azaltır ve kuraklığa ve dona karşı direnci artırır (buz kristallerinin oluşumunu engeller). Sapların mekanik direncini arttırır ve kök sistemini güçlendirir.

SILISEC K fosfor emilimini artırır, bu nedenle hem topraktaki tıkanıklıklar nedeniyle hem de bitkinin en çok ihtiyaç duyduğu ürün aşamaları (köklenme, meyve tutumu, çiçeklenme) nedeniyle eksiklik durumlarında endikedir. ).

stop sal

STOP SAL

STOP SAL, tuzlu ve tuzlu-sodyum topraklar için anında etkili bir yumuşatıcıdır. Oldukça konsantre bir sıvı çözelti olarak gelir. Toprakta kalsiyum, magnezyum ve sodyumu çözerek çalışır.

STOP SAL, çözünmeyen kalsiyumun salınmasını kolaylaştırır ve katyon değişim kapasitesini (CEC) arttırır. Toprağın iletkenliğini ve dokusunu iyileştirerek oksijenlenme ve su tutma kapasitesini kolaylaştırır. Kalsiyum ve magnezyum misellerdeki sodyumun yerini alarak onu sulama ve yağmur suyuyla taşınabilecek bir konumda bırakır. Bu şekilde köklerin genişlemesini ve makro ve mikro besinlerin salınmasını destekleyerek mahsuller için ideal bir biyolojik ortam yaratır.

STOP SAL, toprağı, sonuçların mükemmel olacağı şekilde şartlandırır. Bozulmasını önler ve köklerin şartlandırılmasını ve besinlerin onlar tarafından asimilasyonunu kolaylaştırır.

MICRO ENERGIC

MICRO ENERGIC

MICRO ENERGIC, etilendiamintetraasetik asit (EDTA) tuzu ile şelatlanmış demir, manganez, bakır ve çinko bazlı moleküler bir karışımdır. Ayrıca söz konusu karışım mineral formda bor ve molibden ile zenginleştirilmiştir. Bu gübre dağılabilir mikrogranüller olarak sunulmaktadır.

MICRO ENERGIC, uygun mikro element konsantrasyonlarını sağlar. Bu sayede birbirleriyle etkileşmezler ve bitki tarafından emilebilirler. Ek olarak, besinlerin şelasyonu, bitki tarafından asimilasyonunu kolaylaştırır. Geniş bir pH aralığında stabil bir gübredir ve çoğu bitki sağlığı ürünü ile uyumludur.

Bol ve dengeli bir mikro besin kaynağı olan MICRO ENERGIC, mikro element eksikliği durumlarının önlenmesi ve tedavisinde etkilidir.

NUTRIMOB

NUTRIMOB

NUTRIMOB, fosfor, bor ve molibden bazlı formüle edilmiştir. Katı bir karışım olarak sunulur.

NUTRIMOB, P, B ve/veya Mo’nun asimilasyonundaki eksiklikler veya dengesizliklerin neden olduğu eksiklik durumlarını önler ve düzeltir.Şekerlerin taşınmasını kolaylaştırır ve bitkinin genel gelişiminin yanı sıra apikal meristemlerin büyümesini uyarır. Azotun hareketliliğini destekler, böylece kesme işleminde gerekli vitaminlerin sentezini iyileştirir. Daha kaliteli polen elde ederek çiçeklenmeyi indükler ve arttırır. Sonuç olarak, meyve tutumu artar.

NUTRIMOB, bitkinin genel durumunu iyileştiren, çiçeklenme sürecini uyaran, polen miktar ve kalitesinin artması sonucu meyve tutumunu destekleyen bir gübredir. Kısacası, NUTRIMOB ile meyve verimi artar, bu da üretken performansta bir artış anlamına gelir.

ABAXO FERRO

ABAXO FERRO

ABAXO FERRO, orto-orto formunda şelatlı %4,2 demir içeren etilendiamin-di(o-hidroksifenil-asetik asit) (EDDHA) ile demir şelattan elde edilen bir mikrogranülattır.

Bu sayede tesise üç çıkış sağlanır. en büyük ihtiyaç anlarında İnançtır. Ek olarak, tamamen çözünür olması ile karakterize edilir.

Demir, bitkilerde fotosentez ve hücresel solunum gibi biyokimyasal süreçlerde, karbonhidratların metabolizmasında, azotun indirgenmesinde ve çok sayıda enzimin oluşumunda gereklidir.

ABAXO FERRO, olumsuz pH koşullarında bile bitki tarafından hem suda hem de toprakta çok kolay özümsenen bir gübredir. Kullanımı, demir klorozu gösteren herhangi bir üründe demir eksikliği durumlarını önler ve düzeltir.

BUFALO

BUFALO

BUFALO organik bir değişikliktir. Hümik ve fulvik asitlerde yüksek oranda konsantre sıvı bir formülasyon olarak sunulmaktadır. Farklı ağaç türlerinin pişirilmesiyle elde edilen ekolojik bir gübredir.

BUFALO toprağa yüksek miktarda organik madde sağlar. Hümik asitlerin katkısı toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirir. Bunların şelatlama etkisi, bitkiler için mikro besinlerin mevcudiyetini destekler. Fulvik asitler hızla özümlenir ve fitotoksisitelerin ortaya çıkmasını önler. Hem hümik hem de fulvik asitler katyon değişim kapasitesini (CEC) arttırır ve toprak besin maddelerinin kilidini açar, bu da daha fazla kullanılabilirlik ve daha iyi kullanım anlamına gelir.

BUFALO toprak koşullarını iyileştirir, kök gelişimini iyileştirir ve besinlerin mevcudiyetini destekler. Ayrıca bitkinin enzimatik sistemini uyararak solunumunu kolaylaştırır. Sonuç olarak, metabolizma etkinleştirilir ve sonuç, mükemmel kalitede ve daha yüksek üretken verimle bir hasattır.

aminogreen flower

AMİNOGREEN FLOWER

AMİNOGREEN FLOWER, bitki kaynaklı proteinlerin hidrolizinden elde edilen bir gübredir. Makrobesinler azot, fosfor ve potasyum (NPK), mikrobesinler (B, Mo) ve biyostimülan faktörler ile zenginleştirilmiştir.

AMİNOGREEN FLOWER, çiçeklenme, meyve tutumu ve meyvenin besilenmesini sağlarken aynı zamanda vejetatif büyümeyi destekleyerek etki eder. Taç yaprakları arasında daha fazla havalandırmaya ve daha verimli bir polen aktarımına izin vererek çiçeği canlandırır. Bu sayede kıvrılma yüzdesini ve kalitesini arttırır. Sonuç olarak, hasat edilecek meyve miktarı ve kalibresi daha fazladır. Ayrıca bu gübre, bir süre hareketsiz kaldıktan sonra ekinlerin fizyolojik gelişimini uyarır.

AMİNOGREEN FLOWER, çiçeklenme ve olgunlaşma için, verimi ve kaliteyi artıran özel bir formülasyondur. Kısacası, tarımsal sömürünün verimliliği üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

GREEN K

GREEN K, potasyumda yüksek oranda konsantre edilmiş ve nitrojen ile zenginleştirilmiş sıvı bir formülasyondur.

Potasyum, fotosentetik aktiviteyi arttırır ve bitkinin su düzenleme mekanizmalarına müdahale eder. Proteinlerin oluşumunda ve karbonhidratların sentezinde gerekli bir besindir. Hücresel solunum süreçlerinde aktivatör olarak görev yapar ve çok sayıda enzimin aktif konformasyonunu sağlar.

GREEN K, bitkinin stres durumlarına karşı direncini artıran bir potasyum eksikliği düzelticidir. Belirli büyüme enzimlerini aktive ederek meyvenin dolmasına ve olgunlaşmasına katılır. Şeker içeriğini arttırır ve Kalsiyum ve Magnezyum asimilasyonunu kolaylaştırır. Sonuç, GREEN K uygulandıktan sonra daha büyük kalibreli, daha iyi görünüm ve kendi aralarında daha homojen meyvelerin olduğu bir hasattır.

Green Calcio Zinc

GREEN CALCIO ZINC

GREEN CALCIO ZINC, organik asitlerle kompleksleştirilmiş ve amino asitlerle zenginleştirilmiş bir çinko düzelticidir. Oldukça konsantre bir sıvı çözelti olarak gelir.

Çinko, enzim aktivasyonunda ve bitki büyüme hormonlarının (oksinler) sentezi ve korunmasında temel bir mikro besindir. Protein sentezine katılır ve fotosentezi artırır.

GREEN CALCIO ZINC çinko eksikliği durumlarını önler ve düzeltir. Yaprak boyutunun küçülmesini, damarlar arası klorozu ve bitkinin büyümesinin azalmasını engeller. Düşük sıcaklıklardan dolayı bitkinin maruz kaldığı stresi azaltır.

Foligreen 19-19-19

FOLIGREEN 19-19-19

FOLIGREEN 19-19-19 azot, fosfor ve potasyum (NPK) açısından dengeli bir gübredir. Mineral formda bor ve molibden ile ve etilendiamintetraasetik asidin (EDTA) disodyum tuzu ile şelatlı demir, manganez, çinko ve bakır ile zenginleştirilmiştir. Çözünür ve yapraktan uygulama için formüle edilmiştir.

FOLIGREEN 19-19-19 bitkinin gelişmesine yardımcı olan bir gübredir. Optimum bileşimi, bitkinin optimal dengeli dozlara ihtiyaç duyduğu yüksek üretim zamanlarında maksimum verim sunar.

FOLIGREEN 19-19-19, bitkinin genel beslenme durumunu iyileştiren mikro besinlerle zenginleştirilmiş bir gübredir. Ayrıca özel formülasyonu sayesinde stomaların genişlemesini ve dolayısıyla ürünün yaprağa tutunmasını ve nüfuz etmesini sağlar. ayrıca İçinde, D.M.S.O.’nun eklenmesi. bitki dokusunun iyileşmesini kolaylaştırır.

İletişim bilgileri:

Adres: Avda.Carlos III, nº 80 04721 El Parador, Almería, İspanya

Telefon: (+34) 950 347 760

E-posta: comercial@agri-nova.com